wim maes psycholoogVeiligheid, openheid en professionaliteit

Elk verhaal is uniek. De aanleiding of klachten die je ervaart zijn dat ook. Zij verdienen aanhoord te worden met het grootste respect! Wanneer je er zelf niet meer uitkomt en de stap zet om er iets aan te doen dan kan dat best beangstigend zijn. Kan ik alles wel zeggen? Wat te verwachten?...
Het getuigt vooral van moed. Die moed verdient een veilige plek, waar je in alle openheid kan praten over wat jouw verhaal doet stokken, zonder oordelen en vooroordelen, natuurlijk gebonden aan het beroepsgeheim.

Die mogelijkheid om te spreken op je eigen tempo, in alle openheid, daar vertrekken we. 
Waarom nu?  Wat is er veranderd?  Heb je bepaalde verwachtingen? Met deze informatie zien we welke aanpak het beste bij jou past.   

Verschillende therapievormen integreren

Als therapeut geloof ik in een integratieve aanpak. Niet één therapievorm heeft alle wijsheid in pacht.  Het beste van de verschillende therapievormen integreren naargelang de nood en de aard van de klacht, daar werk ik mee. Onder professionaliteit versta ik een gedegen vooropleiding, permanente bijscholing, voeling met en kennis van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.      

Geen strikte scheiding van geest en lichaam

Ik geloof niet in een strikte scheiding van geest en lichaam. Mentale klachten tonen zich steeds
op een lichamelijke manier, lichamelijke klachten vinden steeds een mentale weerklank.
Werken met de geest en het lichaam, op een integratieve, wetenschappelijke manier, dat is waar ik als psychoanalytisch lichaamsgericht psychotherapeut voor sta.